Září 

  1. „Těšíme se do školky“

Přes prázdniny děti zase povyrostly a schází se ve třídě předškoláků – v Sovičkách. Většina dětí se zná z Dráčků a již do školky chodila, takže adaptace proběhla rychle a skoro bez problémů.

Pro děti je nachystaný bohatý program mimoškolních akcí – Malá technická univerzita, galerie, Rudolfínek, komentované procházky Prahou atd. V mateřské škole bude divadelní představení „Zvířátka a loupežníci“ a navštíví nás také PLANETÁRIUM.

Hned od začátku září se začneme připravovat na školu – grafomotorická cvičení, příprava na psaní, sluchová analýza, zrakové vnímání, časová posloupnost, geometrické tvary. Naučíme se písně s pohybem „Ty a já“, „Ptala se Zuzana Kuby“, básničky „Cesta do školy“ a „Šla poštolka do školky“.

Po obědě při odpočinku na lehátku čteme knihu „Nezbedníci“

Budeme rozvíjet slovní zásobu a vyjadřování, pokusíme se o popis kamaráda, upevníme význam slov – PŘED, ZA, VEDLE. Budeme vytleskávat slabiky. Procvičíme pravidla slušného chování.

A kromě toho všeho si budeme hrát a užívat si pobyt ve školce.

 

 

  1. „Babí léto

V druhé polovině září se vrátíme k přírodě. Budeme pozorovat odcházející léto a přicházející podzim. Pokusíme se výtvarně vyjádřit své postřehy, procvičíme znalost barev a tvarů, budeme poznávat plody a rostliny, zvířata a ptáky. Zaměříme se na ty živočichy, kteří nás na podzim opouští, nebo se chystají k přezimování. K tomu využijeme obrázky, encyklopedie a interaktivní tabuli.

Procvičíme jemnou motoriku – splétáním pavučin, navlékáním korálků, stříháním, skládáním a lepením papíru.

Naučíme se písně „Babí léto“, „Pavouček“, básničky „Veverka“ a „Dupy, dupy, dup“.

Učení a hry nám určitě přinesou ještě spoustu dalších nápadů a podnětů.

 

 Nové básně

 

CESTA DO ŠKOLY

Co si o mě šuškají

Cestující v tramvaji ?

Proč se smějí v jenom kuse

Cestující v autobuse ?

Diví se mi kolemjdoucí,

Psi i kočky, ba i brouci.

Údivem mi brada spadla

Při pohledu do zrcadla.

Rozespalá po ránu

Jdu do školy v pyžamu.

 

ŠLA POŠTOLKA DO ŠKOLKY – Ljuba Štíplová

Šla poštolka do školky

Co tam chodí poštolky.

Měla čistý zobáček,

Peří jako obláček.

Sotva vyšla ze vrátek,

Zmazala si kabátek.

Natáhla se do bláta,

Zmáchala si kaťata.

 

Proháněla slepice,

Poztrácela střevíce.

Roztrhla si o souček,

Poštolácký klobouček.

Potom přišla do školky,

Zlobila tam poštolky.

Pobrala jim oříšky,

Čmárala jim do knížky.

 

Až si řekly poštolky?

„Holky, žádné okolky!“

Chytily ji za peří,

Vystrčily ze dveří.

Naplácaly poštolce,

Nechaly ji po školce.

Do školky šla poštolka,

Ze školky poškolka.

 

VEVERKA

Houbař lesní ticho ruší,

Jako by snad neměl uši.

„Terko, kde jsi?! Zakřičí

Až se sype jehličí.

 

„Nevidělas tu mou dcerku ?“

Obrací se na veverku.

Hlas už se mu strachy třese,

„ztratila se mi tu v lese.“

 

Veverka hned hop a skok,

Po větvích až za potok .

Tam už táta vidí Terku,

Zapomene na veverku,

Poděkuje, až když z výšky

Na nos spadnou mu dvě šišky.

 

JABLOŇ

Jabloň v létě dává plody.

Na podzim pak listí shodí.

Celou zimu drží půst.

Na jaře se učí růst.

Jablůňka  holá stýská si:

Kde jsou mé všechny okrasy?

Proč ještě trháš listí mé,

Ty zlý a chladný podzime!

(Koulelo se, koulelo)

 

PŘIŠEL ČERVÍK DO ZAHRADY

 Přišel červík do zahrady,

Rozhlíží se dokoly,

Kterou jabloň vybere si ?

Támhle tu hned zavolá!

Přivedl si rodinu,

Přistavili židli

A teď všichni červíci

V jablíčkách už bydlí.

 

Je tam hlídač, je to kos,

Na červíky on má nos,

Nad  jabloní, když se vznese,

Každý červík se jen třese.

Červík radši kufry balí,

Jdou s ním děti, velcí, malí.

Zahrada je bez červíků,

Za to kosům , mnoho díků.

 

RÝMA

Já mám rýmu jako trám,

Já se asi ukýchám.

Ještě jednou pšiknu,

Snad si na to zvyknu.

Rýmo, já tě nechci,

Musíš dostat lekci.

Hrnek čaje, druhý k tomu,

To vyžene rýmu z domu.

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení