LEDEN

Po návratu z prázdnin jsme oslavili svátek Tří králů a ve sředu 8.1. jsme odjeli na desetidenní školu v přírodě do Čestic na Šumavě. Moc jsme se těšili na sníh a pořádnou zimu. Tato přání se nám nesplnila, ale počasí jsme měli krásné a zamrzlé louže jsou také prima. Objevily se náznaky, že v okolí Čestic žije šumavský Yetti. Jeho stopy našly děti večer u herny.Sledovaly je při světle malých lampiček až na půdu, kde za svou odvahu dostaly od Yettiho bílou pletenou rukavici. Z té si pak všechny postupně vyrobily svého malého Yettíka. Každý den jsme chodili na delší vycházky do okolí. Navštívili jsme také Hoslovický mlýn, kde nás provedl pan mlynář. Po dobré svačině děti objevily koš plný světýlek od Yettiho. Jako by věděl, že se brzy stmívá a že asi nestihneme návrat do Čestic za světla. Světýlek jsme si pak užívali ještě při podvečerních procházkách. Všechny děti byly statečné a výborně zvládly celý pobyt.

V druhé polovině ledna nás čeká téma "Moje město Praha".

Učíme se orientovat, všímat si důležitých nebo zajímavých míst cestou do školky - každý si nakreslí svou mapu. Při vycházkách centrem Prahy se učíme jména důležitých budov, ulic a náměstí.Všichni se snaží zapamatovat adresu svého bydliště. Také si "svou" Prahu namalujeme. - domy, mosty nebo věže.Seznamujeme se také s písničkami a básněmi o Praze. Například "Pražské děti, ty se mají" nebo "O Karlově mostě". Navštíníme Národní Galerii ve Veletržním paláci, kde na nás čeká program s názvem "V dálce svítí". Dvakrát nás čeká Rudolfínek - "Pelíšek plný bicích" a "Hou, hou, housle jdou...". Ještě se projedeme vlakem do Říčan a "Malou technickou univerzitu".

Na konci ledna si mohou děti vyzkoušet test školní zralosti přímo v mateřské škole pod vedením psycholožky z pedagogicko psychologické poradny.

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení