Září  2020  Veverky

První měsíc ve školce nám přinesl mnoho příjemného i náročného zároveň. Na nové prostředí si zvykali děti i rodiče, neobešlo se to však bez slziček. Děti se naučily poznávat svoji značku, prostředí mateřské školy, školní zahradu, nové kamarády a v neposlední řadě paní učitelky. Nejdůležitější v prvních dnech bylo zvládnout odloučení od rodičů. Některým dětem se to již podařilo, jiné si na prostředí MŠ ještě zvykají. První písničky „VEVERKA ČIPERKA“ a „ŠKOLKA“, které se děti naučily, vykouzlila na jejich tvářích úsměv. Děti jsou šikovné a věříme, že adaptaci všechny dobře zvládnou.

 

 

 ČERVEN

Měsíc červen byl plný radostných setkání dětí v mateřské školce.  Letní počasí nám umožnilo velkou část činností vykonávat na naší školní zahradě. Poznávali jsme hmyz, pečovali o květiny, zalévali, sázeli fazole a pozorovali přírodu. Na zahradě jsme také dělali pokusy s vodou nebo pouštěli papírové kytičky, které se nám po namočení otevřely. Nechybělo ani kreativní tvoření s pískem nebo překážkové dráhy. Ke dni Dětí k nám zavítal klaun, který všechny děti pobavil velkým bublifukem a svým veselým kouzlením. Školní rok končí a nastává loučení s dětmi. Přejeme všem krásné léto a v září se budeme opět na děti těšit.

 

 

LÉTO

I do našeho provozu zasáhl nouzový stav. V době od 16.3. do 22.5., kdy byla školka pro děti uzavřená, probíhala v naší třídě dlouho plánovaná rekonstrukce koupelny a toalet. Teď to v naší umývárně vypadá jako v rybníčku. Žáby všude, kam se podíváš, ale máme tu i čápa, rybu, kachnu a vážky.

Sešli jsme se po vynucených "koronavirových prázdninách" v pondělí 25.5.2020. Děti se většinou do kolektivu vrstevníků těšily. Abychom si užili pobyt mezi ostatními ve zdraví, musíme být ohleduplnější ke svému okolí a  ve zvýšené míře dbát na hygienu rukou a při vstupu měříme dětem teplotu. Podle doporučení hlavního hygienika už nedezinfikujeme dětem ruce (dezinfekce se používá pouze na úklid a pro personál) a stále ještě nesmíme na veřejné hřiště. Naše třída tak chodí na školní hřiště Ve Smečkách, kde se potkáváme se třídou Veverek. Díky koronavirové pandemii se nekoná ani výjezd na školu v přírodě do Čestic. Poslední týden května měsíc červen tak trávíme ve městě a snažíme se být co nejdéle venku na hřišti a se staršími dětmi si vyprávíme o létu, prázdninách. Učíme se poznávat a ochutnávat jahody a třešně, malujeme trávu a hrajeme si na motýly. Cvičíme Pozdrav Slunci a zpíváme:

TRÁVO,TRÁVO, KAM TEN SPĚCH!

ZA SLUNÍČKEM, NECH MĚ, NECH!

NECH MĚ VĚTŘE RŮST AŽ K NEBI,

MOC MĚ BUDE ZAPOTŘEBÍ.

KDYBYCH BYLA MALIČKÁ,

BUČELA BY KRAVIČKA.

Září 

  1. „Těšíme se do školky“

Přes prázdniny děti zase povyrostly a schází se ve třídě předškoláků – v Sovičkách. Většina dětí se zná z Dráčků a již do školky chodila, takže adaptace proběhla rychle a skoro bez problémů.

Pro děti je nachystaný bohatý program mimoškolních akcí – Malá technická univerzita, galerie, Rudolfínek, komentované procházky Prahou atd. V mateřské škole bude divadelní představení „Zvířátka a loupežníci“ a navštíví nás také PLANETÁRIUM.

Hned od začátku září se začneme připravovat na školu – grafomotorická cvičení, příprava na psaní, sluchová analýza, zrakové vnímání, časová posloupnost, geometrické tvary. Naučíme se písně s pohybem „Ty a já“, „Ptala se Zuzana Kuby“, básničky „Cesta do školy“ a „Šla poštolka do školky“.

Po obědě při odpočinku na lehátku čteme knihu „Nezbedníci“

Budeme rozvíjet slovní zásobu a vyjadřování, pokusíme se o popis kamaráda, upevníme význam slov – PŘED, ZA, VEDLE. Budeme vytleskávat slabiky. Procvičíme pravidla slušného chování.

A kromě toho všeho si budeme hrát a užívat si pobyt ve školce.

 

 

  1. „Babí léto

V druhé polovině září se vrátíme k přírodě. Budeme pozorovat odcházející léto a přicházející podzim. Pokusíme se výtvarně vyjádřit své postřehy, procvičíme znalost barev a tvarů, budeme poznávat plody a rostliny, zvířata a ptáky. Zaměříme se na ty živočichy, kteří nás na podzim opouští, nebo se chystají k přezimování. K tomu využijeme obrázky, encyklopedie a interaktivní tabuli.

Procvičíme jemnou motoriku – splétáním pavučin, navlékáním korálků, stříháním, skládáním a lepením papíru.

Naučíme se písně „Babí léto“, „Pavouček“, básničky „Veverka“ a „Dupy, dupy, dup“.

Učení a hry nám určitě přinesou ještě spoustu dalších nápadů a podnětů.

 

 Nové básně

 

CESTA DO ŠKOLY

Co si o mě šuškají

Cestující v tramvaji ?

Proč se smějí v jenom kuse

Cestující v autobuse ?

Diví se mi kolemjdoucí,

Psi i kočky, ba i brouci.

Údivem mi brada spadla

Při pohledu do zrcadla.

Rozespalá po ránu

Jdu do školy v pyžamu.

 

ŠLA POŠTOLKA DO ŠKOLKY – Ljuba Štíplová

Šla poštolka do školky

Co tam chodí poštolky.

Měla čistý zobáček,

Peří jako obláček.

Sotva vyšla ze vrátek,

Zmazala si kabátek.

Natáhla se do bláta,

Zmáchala si kaťata.

 

Proháněla slepice,

Poztrácela střevíce.

Roztrhla si o souček,

Poštolácký klobouček.

Potom přišla do školky,

Zlobila tam poštolky.

Pobrala jim oříšky,

Čmárala jim do knížky.

 

Až si řekly poštolky?

„Holky, žádné okolky!“

Chytily ji za peří,

Vystrčily ze dveří.

Naplácaly poštolce,

Nechaly ji po školce.

Do školky šla poštolka,

Ze školky poškolka.

 

VEVERKA

Houbař lesní ticho ruší,

Jako by snad neměl uši.

„Terko, kde jsi?! Zakřičí

Až se sype jehličí.

 

„Nevidělas tu mou dcerku ?“

Obrací se na veverku.

Hlas už se mu strachy třese,

„ztratila se mi tu v lese.“

 

Veverka hned hop a skok,

Po větvích až za potok .

Tam už táta vidí Terku,

Zapomene na veverku,

Poděkuje, až když z výšky

Na nos spadnou mu dvě šišky.

 

JABLOŇ

Jabloň v létě dává plody.

Na podzim pak listí shodí.

Celou zimu drží půst.

Na jaře se učí růst.

Jablůňka  holá stýská si:

Kde jsou mé všechny okrasy?

Proč ještě trháš listí mé,

Ty zlý a chladný podzime!

(Koulelo se, koulelo)

 

PŘIŠEL ČERVÍK DO ZAHRADY

 Přišel červík do zahrady,

Rozhlíží se dokoly,

Kterou jabloň vybere si ?

Támhle tu hned zavolá!

Přivedl si rodinu,

Přistavili židli

A teď všichni červíci

V jablíčkách už bydlí.

 

Je tam hlídač, je to kos,

Na červíky on má nos,

Nad  jabloní, když se vznese,

Každý červík se jen třese.

Červík radši kufry balí,

Jdou s ním děti, velcí, malí.

Zahrada je bez červíků,

Za to kosům , mnoho díků.

 

RÝMA

Já mám rýmu jako trám,

Já se asi ukýchám.

Ještě jednou pšiknu,

Snad si na to zvyknu.

Rýmo, já tě nechci,

Musíš dostat lekci.

Hrnek čaje, druhý k tomu,

To vyžene rýmu z domu.

 

Říjen u Draků

Sotva jsme se nadechli zářijového slunce a zapamatovali jsme si jména kamarádů, je tady říjen.

V samém začátku nás čekalo téma „Šel zahradník do zahrady…“ Naučili jsme se nejenom písničku s tanečkem, ale vyprávěli jsme si o tom, co zahradník na své zahrádce sklidil.

Určovali jsme co je ovoce a co zelenina. Vyprávěli jsme si o tom, jakou práci dá stromu, než si můžeme utrhnout z jabloně jablko, kolik úsilí musí vynaložit rostlinka brambory, než si je uvaříme na loupačku.

Vytvořili jsme spoustu hezkých obrázků, procvičovali a uvolňovali jsme ramenní, loketní a zápěstní klouby při grafomotorických cvičeních. Posilovali jsme celé tělo při každodenním cvičení. Naučily jsme se nové básničky. Potrápili si hlavu při řešení hádanek.

Nyní, v půlce října si hrajeme a pracujeme s pohádkou O řepě. Začali jsme poslechem pohádky. Pokusili jsme si ji i zahrát, jako divadlo. Počítali jsme kolik lidí a zvířat pomáhalo s vytažením řepy, kdo byl první a kdo poslední. Naučily jsme se písničku o řepě.

V šatně na nástěnce máme hezké obrázky řepy, myšky, ale i šátku, který měla babička na hlavě.

Užili jsme si veselé chvíle při hře na „tahání řepy“. Hledali jsme co je a není pravda. Pokusili jsme se najít legrační situace v příběhu.

Teď nás čeká PODZIM. Ale o tom zase příště.

 

 

ZÁŘÍ

  1. „TY a JÁ

I když má slunce paprsky stále hřejivé a dostatečně teplé, prázdniny jsou ty tam.

Na DRÁČATA se těšila nejenom paní učitelka Radka, ale také nová paní učitelka Terezka.

Přestože začátky bývají někdy těžké, první týdny adaptace máme za sebou. Vše probíhalo v klidné a přátelské atmosféře.

Čekalo na nás společné seznamování. Důležité bylo naučit se nejenom svojí značku, jména kamarádů, učitelek, ale také umět se orientovat v novém prostředí a dokázat si připustit fakt, že máma a táta se u dveří rozloučí a půjdou do práce.

 Být spolu, někdy, i deset hodin denně, znamená umět spolu „žít“. Aby nám bylo spolu dobře, určili jsme si „Pravidla společného žití".

Nejsme celý den pouze ve školce. Chodíme také ven – na procházky, na hřiště. Abychom se vždy vrátili v pořádku, bylo zapotřebí stále si připomínat pravidla bezpečného pohybu a pobytu na ulici, při přecházení vozovky, na hřišti.

Všude přítomné slovo COVID. Skloňuje se ve všech pádech. Také u nás ve školce. Důležitá jsou hygienická pravidla. Ta si budeme připomínat STÁLE, spolu s trénováním důkladného mytí rukou.

Jaká by to byla školka bez her, zpívání, povídání, cvičení, čtení pohádek a lumpačení? A tak i u nás, u Dráčků, bylo každý den slyšet nejenom povídání, zpívání, smích, rámusení kostek, aut a ukolébavky pro panenky. Každý den jsme cvičili, vytvářeli umělecká díla, prohlíželi si knížky a četli si pohádky.

Byly to hezké první dva týdny v novém školním roce.

PÍSNIČKY

  • Společný kruh
  • Kouzelná slovíčka

BÁSNIČKY

  • Já jsem holka a já kluk
  • Naše školka
  • Zdravíme slunce

 

 

ČERVEN

A jsme konečně zpátky ve školce!  Od 25.5. se můžeme opět společně radovat, povídat si, hrát si, zpívat a vymýšlet, co by nám udělalo v tomto neutěšeném období radost.

Nejdříve jsme zavzpomínali na jaro a potom jsme se vrhli na vymýšlení prázdninového putování.

Při prohlížení a prozkoumávání mapy České republiky jsme se zatoulali až na Šumavu. Prohlíželi jsme si hluboké lesy, vysoké kopce, vodní plochy a toky až jsme objevili pramen Vltavy.  Prozkoumali jsme jeho délku a dopluli jsme až do Mělníka a dále až do moře.

Vidět a plout prstem po mapě je fajn, ale poslechnout si „Vltavu“ je zážitek. A tak jsme se zaposlouchali do tónů „Vltavy“ od Bedřicha Smetany.

Rozmáchnout se a plout! To nám umožnil velký formát papíru, kam jsme si Vltavu namalovali. Nezapomněli jsme ani na šumavské louky, jich květiny, motýly.

Teď nám zbývá už jenom „zabalit“ zavazadla a vyrazit na prázdniny!

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení