je třída, kterou najdete na detašovaném pracovišti Ve Smečkách 7. Již druhým rokem jsou zde soustředěné nejmladší děti – běžně přijímáme děti od 2,5 roku. Kapacita třídy je 19 dětí a tím se velmi usnadňuje adaptační proces. K dispozici je zde krásná klidná zahrádka ve vnitrobloku, která slouží nejen k pohybovému rozvoji dětí, ale také si zde děti pěstují různé bylinky a seznamují se s péčí o květiny. Na žádost rodičů prodlužujeme provoz této třídy do 17,00 hodin.

je třída pro děti se speciálními vzdělávacími či zdravotními potřebami. Jsou zde děti od 3 let až po odklady školní docházky. Pracují zde dvě speciální pedagožky spolu s asistentkou pedagoga. Děti mají zpracované individuální vzdělávací programy, které umožňují jejich posun na maximální možnou hranici. Dětem je dopřána komplexní péče a zároveň mají kontakt s dětmi z běžných tříd. Děti s námi chodí do divadla, navštěvují kulturní památky, zúčastňují se výletů a vyjíždí s námi  na školu v přírodě

  • je naše předškolní třída. Většina dětí je v povinném předškolním vzdělávání. Protože zde slouží paní ředitelka, slouží na této třídě 3 učitelky.
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu nejstarších dětí, je náš program velmi různorodý – máme kroužek Malý Pražánek – ve kterém navštěvujeme galerie a výstavy, navštěvujeme program Rudolfínek, divadla, zařadili jsme cyklus s názvem Malá technická univerzita, na který jezdíme vlakem do Říčan. Koncem školního roku pořádáme Rozloučení s předškoláky a velmi nás těší velký zájem o školu v přírodě v Česticích - jedná se o stálou  školu v přírodě MČ Praha 1.

je třída, do které chodí děti ve věkovém rozmezí 3,5 – 5 let. Je zde zapsaných 17 dětí. Paní učitelky s dětmi rády tvoří a velké oblibě se těší pečení. Děti mají k dispozici novou ložnici, která zároveň slouží jako tělocvična a prostor k hudebnímu a pohybovému vyžití.

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení