ČERVEN

Měsíc červen byl plný radostných setkání dětí v mateřské školce.  Letní počasí nám umožnilo velkou část činností vykonávat na naší školní zahradě. Poznávali jsme hmyz, pečovali o květiny, zalévali, sázeli fazole a pozorovali přírodu. Na zahradě jsme také dělali pokusy s vodou nebo pouštěli papírové kytičky, které se nám po namočení otevřely. Nechybělo ani kreativní tvoření s pískem nebo překážkové dráhy. Ke dni Dětí k nám zavítal klaun, který všechny děti pobavil velkým bublifukem a svým veselým kouzlením. Školní rok končí a nastává loučení s dětmi. Přejeme všem krásné léto a v září se budeme opět na děti těšit.

 

 

LÉTO

I do našeho provozu zasáhl nouzový stav. V době od 16.3. do 22.5., kdy byla školka pro děti uzavřená, probíhala v naší třídě dlouho plánovaná rekonstrukce koupelny a toalet. Teď to v naší umývárně vypadá jako v rybníčku. Žáby všude, kam se podíváš, ale máme tu i čápa, rybu, kachnu a vážky.

Sešli jsme se po vynucených "koronavirových prázdninách" v pondělí 25.5.2020. Děti se většinou do kolektivu vrstevníků těšily. Abychom si užili pobyt mezi ostatními ve zdraví, musíme být ohleduplnější ke svému okolí a  ve zvýšené míře dbát na hygienu rukou a při vstupu měříme dětem teplotu. Podle doporučení hlavního hygienika už nedezinfikujeme dětem ruce (dezinfekce se používá pouze na úklid a pro personál) a stále ještě nesmíme na veřejné hřiště. Naše třída tak chodí na školní hřiště Ve Smečkách, kde se potkáváme se třídou Veverek. Díky koronavirové pandemii se nekoná ani výjezd na školu v přírodě do Čestic. Poslední týden května měsíc červen tak trávíme ve městě a snažíme se být co nejdéle venku na hřišti a se staršími dětmi si vyprávíme o létu, prázdninách. Učíme se poznávat a ochutnávat jahody a třešně, malujeme trávu a hrajeme si na motýly. Cvičíme Pozdrav Slunci a zpíváme:

TRÁVO,TRÁVO, KAM TEN SPĚCH!

ZA SLUNÍČKEM, NECH MĚ, NECH!

NECH MĚ VĚTŘE RŮST AŽ K NEBI,

MOC MĚ BUDE ZAPOTŘEBÍ.

KDYBYCH BYLA MALIČKÁ,

BUČELA BY KRAVIČKA.

LÉTO

Na otevření školky po odeznění koronavirové pandemie jsme se všichni velmi těšili - učitelky, děti i rodiče.

Děti musí dodržovat přísná hygienická pravidla - časté a pečlivé mytí rukou, měření teploty při příchodu do MŠ, kýchání a smrkání do kapesníku. Také stravování muselo být upraveno, každá třída jí ve svém prostoru. Tak pro nás zůstala volná jídelna a máme tolik místa, že u každého stolu sedí pouze tři děti. Také vycházky jsme museli upravit. Děti si hrají na školním dvorku, kde je nový koberec. Děti mají k dispozici stolky se židlemi, lavičky, deky, stan a hračky, které si samy přinášejí a zase je pak uklízejí zpět do třídy.

Pravidla nového režimu děti zvládají výborně, jsou ukázněné a pečlivé.

Konec května a měsíc červen bývajívětšinou obdobím výletů a těšení se na prázdniny. My jsme se rozhodli cestovat alespoň imaginárně na létajícím koberci a navštívit krásná místa naší země. Podle písně "Létající koberec- Praha-Brno-Liberec" jsme obletěli nejprve velká města a jejich zajímavosti. Pak jsme letěli od pramenů Vltavy až k moři. Pozorovali jsme život kolem řeky, celý týden jsme trpělivě tvořili obraz řeky a jejích břehů. Poslechli jsme si příběh Pramínek a řeka, který nám vyprávěl klavír. Hráli jsme si na vodu, tančili jsme a zpívali. Nyní odlétáme do lesů a na louky. Pozorujeme motýly, šneky, berušky, květiny. Ještě se chystáme do hor.

Stříháme, lepíme, malujeme, procvičujeme grafomotoriku.

Zpíváme písně - Malý šnek, Motýl, Turistická příhoda, Když jsem chodil do školky. Čteme si příběhy, snažíme se je převyprávět, cvičíme paměť, pozornost a necháváme se unášet fantazií. Procvičujeme tak všechny dovednosti, které budeme po prázdninách potřebovat ve škole.

Ale než to doopravdy začne, užijte si krásné prázdniny!

To Vám přejí a s Vámi se loučí

Vaše "moudré sovy :)" Jitka a Lucka

ČERVEN

A jsme konečně zpátky ve školce!  Od 25.5. se můžeme opět společně radovat, povídat si, hrát si, zpívat a vymýšlet, co by nám udělalo v tomto neutěšeném období radost.

Nejdříve jsme zavzpomínali na jaro a potom jsme se vrhli na vymýšlení prázdninového putování.

Při prohlížení a prozkoumávání mapy České republiky jsme se zatoulali až na Šumavu. Prohlíželi jsme si hluboké lesy, vysoké kopce, vodní plochy a toky až jsme objevili pramen Vltavy.  Prozkoumali jsme jeho délku a dopluli jsme až do Mělníka a dále až do moře.

Vidět a plout prstem po mapě je fajn, ale poslechnout si „Vltavu“ je zážitek. A tak jsme se zaposlouchali do tónů „Vltavy“ od Bedřicha Smetany.

Rozmáchnout se a plout! To nám umožnil velký formát papíru, kam jsme si Vltavu namalovali. Nezapomněli jsme ani na šumavské louky, jich květiny, motýly.

Teď nám zbývá už jenom „zabalit“ zavazadla a vyrazit na prázdniny!

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení