Velikonoce jsou tu!

 

Velikonoce jsou tu a s nimi po zimě přichází možnosti pro barevné tvoření. Barevnou velikonoční "hru" jsme započali mramorováním velkých papírových vajec. Povídali jsme si o velikonočních tradicích, o tom, proč malujeme vajíčka, zajíčky a kuřátka. 

Jemnou motoriku jsme trénovali při otáčení vyfouklých vajíček, kde jsme trénovali i práci se štětcem. Také jsme si užili plnění zajíčků rýží.

 

Společně jsme se těšili na velikonoční prázdniny, ale ještě než jsme se na ně vypravili, naučili jsme se velikonoční koledu.

 

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček.

Utíkal jsem podle vody,

nesl kopu vajíček.

 

 

 

Březen – Z pohádky do pohádky

 

Čekání na jaro jsme si zpříjemnili pohádkami. O Sněhurce, Červené Karkulce a Budulínkovi.

 

Šla Karkulka černým lesem, číhal na ní vlk.

Olizoval mlsně fousy, natahoval krk.

Co to vezeš Karkulko ve svém košíčku?

Nesu, nesu bábovičku pro svou babičku.

 

Učili jsme se pracovat se slyšeným textem, soustředit se, odpovídat na otázky. Procvičovali jsme paměť a pozornost. Počítali jsme trpaslíky, jednoho jsme si nakreslili. Orientovali jsme se na číselné ose. Podle barvy čepičky jsme určovali, kdo je první, poslední, před a za. Podle obrázků a děje jsme skládali pohádku, hledali jsme geometrické tvary, trojúhelníky, kolečka, obdélníky a složili si obrázek Červené Karkulky a vlka. Pohádku jsme si i společně zahráli.

Taky jsme si pro babičku do košíčku upekli bábovky – muffiny. Kromě vlka jsme v další pohádce o Budulínkovi poznali lišku a její hlavu jsme si vytvořili z papíru.

Pomocí barev a štětce jsme si namalovali velký pohádkový obraz. Hodně jsme si zpívali a tančili. Pochmurné období nám pomocí pohádek rychle uteklo a teď už se budeme těšit na to, jak vyženeme zimu a přivítáme slunečné jaro.

 

Únor - Zvířátka v zimě a masopustní veselí

 

Huboval vrabčák na zimu,

škoda, že nemám peřinu.

Studí mě nohy, zebe mě nos,

Protože skáču i v zimě bos.

 

V únoru je zima, i když není sníh, a do jara je ještě daleko. Povídali jsme si o zvířátkách, která žijí venku v přírodě a musí tu zimu nějak přečkat a také jsme přemýšleli, jak jim můžeme pomoct my. Učili jsme se pracovat s čteným textem – zimní pohádkou. Procvičovali jsme tak soustředění, paměť a odpovídali jsme na otázky, zda jsme slyšenému porozuměli.  Rozšířili jsme si slovní zásobu a v neposlední řadě jsme se dověděli nové, zajímavé věci o některých zvířatech. Na obrázcích jsme poznávali zvířata, která v zimě spí a jiná, kterým můžeme pomáhat. Například ptáčkům.

Při cvičení jsme napodobovali zvířecí pohyby i si představovali a zkusili, jakou řečí asi různá zvířata ´mluví´. Brum, brum, brum – medvěda jsme zkusili uložit do hezkých peřin (koláž), aby se přes zimu pěkně vyspal.

  

Druhá polovina února byla v naší třídě velmi veselá. Povídali jsme si o masopustu, zpívali masopustní písničky jako To je zlaté posvícení, vyráběly masky typické pro masopust, skládali masopustní obrázek, plnili jitrnice a jelita a vyráběli jsme i masopustní koláčky, které jsme si spočítali. Masopustní veselí jsme si užili při oslavách narozenin a hlavně na závěr při masopustním karnevalu, který se moc povedl.

Leden - Zimo, kde jsi?

 

Mrazík běhá po vesnici,

Pozval si i metelici.

Skáče, hopsá po ulici,

tančí tanec s metelicí.

 

Vítr fouká po poli,

Rozmetá sníh v okolí.

My se mrazu nelekneme,

rukavice navlékneme.

 

Po vánočních prázdninách jsme pokračovali ve sváteční náladě. Kromě nových dárečků od Ježíška, které je potřeba náležitě prozkoumat, jsme si stihli i povídat o Třech králích a vyrobit si královské koruny pokryté diamanty. Hned zkraje nového roku jsme oslavily několik narozenin a do školky za námi přijelo divadlo. Přestože sněhová nadílka se nám letošní zimu vyhýbá, tak jsme se ji snažili přivolat výrobou vloček, zimními omalovánkami a pracovními listy, tvořením časových posloupností koulovačky a vyšíváním kulíška a šály.

 

Prosinec

 

A je tu prosinec, dětmi nejoblíbenější měsíc v roce.  Hned první týden nás ve školce navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Naštěstí máme ve třídě Dráčků hodné a šikovné děti a tak si čert nemohl nikoho odnést do pekla. Děti byly moc statečné a společně všem třem zazpívaly Čertovskou polku a každý dostal mikulášský pytlíček plný dobrot.

 

Po dlouho očekáváné návštěvě Mikuláše, nás hned další týden čekala další dlouho očekávaná událost, vánoční besídka pro rodiče. Děti si pro tu příležitost vyrobily hudební nástroj, chřestidlo z oříšků. Kromě andělských, čertovských a vánočních písniček a básniček děti zazpívaly i písničky a básničky, které se naučily od září až do prosince. Do společného tvoření svícínků s dětmi se všichni zapojili a společně jsme si i besídku a společné setkání moc užili.

 

Když se čerti rozhněvali, kopytem si dupli,

Kožichy si protřepali, dokola si hupli.

Ocasem si zatočili, hnedle bez okolků,

Tancovali vpravo vlevo tu čertovskou polku.

 

Kromě návštěv ve školce si celý prosinec užíváme vánočního tvoření a poslechu koled.

 

Přejeme Vám krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok.

 

Listopad - Přiletěl k nám drak

Listopad jsme si jako Dráčci náležitě užili. Připomněli jsme si, že kromě draků z pohádek, existují také draci papíroví, a že právě na podzim, v listopadu, když pořádně zafouká, tak je nejlepší je jít pouštět. Hledali jsme rozdíly mezi draky a každý si svého draka vyrobil. Naučili jsme se i novou tematickou básničku.

NA OBLOZE

Podívejte, milé děti,

co na obloze tiše letí.

Je to papírový drak!

Vyletěl až do oblak!

Létá si to mezi mraky,

zamávejte na něj taky.

 

Také jsme si povídali tom, co můžeme udělat na podzim doma, když není vlídné počasí na pobyt venku a pouštění draků. Naučili jsme se, že existuje spižírna, kde si můžeme uskladnit jídlo, sklizené ovoce a zeleninu a každý si svou spižírnu vyrobil. A protože i v nejhezčí spižírně se může objevit myška, tak jsme se naučili o jedné takové písničku.

Na konci listopadu jsme se vypravili do Městské knihovny, kde jsme se dozvěděli mnoho věcí o strašidlech, a mohli jsme si prohlédnout strašidelné knihy.

 

Říjen - Sklízíme plody země

 

Po sklizni jablíček jsme sklízeli to, co roste, nebo se plazí na zemi. Řepu, brambory, dýně.

Četli jsme si pohádku O červené řepě. Určovali jsme, kdo je první, kdo poslední. Procvičovali jsme dějovou posloupnost. Poznali jsme, jak je důležité si pomáhat, a že i ten nejmenší je velmi důležitý.

Po řepě se na nás z pole kutálela brambora. Naučili jsme se o ní básničku Kutálí se ze dvora,  kterou jsme doprovodili pohybem.

Překvapilo nás, že naše oblíbené hranolky jsou z brambor, a protože je máme rádi, tak jsme si je udělali. Brambory jsme si sami nakrájeli a upekli v troubě. Byly moc dobré.

Dýni jsme složili z barevných proužků, které jsme vystříhali podle linek. Stříhání nám už jde skoro všem skvěle.

Hodně jsme zpívali, tančili a naučili se několik říkanek.

Těšíme se na listopad a jsme zvědaví, co nám přinese listopadový vítr.

 

ŘÍJEN – Koulelo se koulelo, červené jablíčko

 

Začátek října se nesl v duchu podzimní zahrádky. Už název napovídá, že si budeme vyprávět o jablíčku. Děti se o něm naučily básničku, poznávaly jeho barvu, tvar, velikost a v neposlední řadě jsme jablíčko také ochutnávali.

Přečetli jsme si pohádku O Červíčkovi v jablíčku a snažili se popsat vše, co je na obrázku. Jemnou motoriku jsme rozvíjeli pomocí modelování a mačkání papíru do tvaru jablíčka, opět jsme trénovali stříhání, lepení a grafomotoriku  jsme zaměřili na vodorovné čáry.

Děti dostaly také za úkol, přinést do školky jedno jablíčko nebo hrušku. Poznávali jsme je tedy podle tvaru i chuti, procvičovali číselnou řadu 1-5 a společně si také upekli jablíčkovou buchtu.  

Ke cvičení jsme využili malé míčky, kouleli jsme tak „jablíčka“, házeli je do košíku a naučili se novou písničku Maluje sluníčko červené jablíčko.

 

 

Září – Paleček a jeho kamarádi

Další dva týdny  jsme se zaměřili na přátelství a provázela nás pohádka Paleček a jeho kamarádi. Nejdříve si děti pohádku poslechly, prohlédly obrázky a po té podle ní i cvičily.

Řekli jsme si, co to znamená, když je někdo náš největší kamarád nebo kamarádi a čeho si na nich nejvíce vážíme.

Naučili jsme se novou prstíkovou básničku o Palečkovi, píseň Ručičky a výtvarně ztvárňovali vše, co patří do pohádky. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka pomocí stříhání proužků papírů, ze kterých jsme pak lepili les, obtiskovali jsme dlaně a  pomocí prstů kreslili šišku. Seznamovali jsme se s pojmem STROM a ŠIŠKA. Ukazovali jsme si, jak vypadají, jaký mohou  mít tvar, velikost a barvu.

Skládali jsme obrázek „kamarádi“ a procvičovali tak zrakové vnímání.

V těchto dnech jsme si zahráli spoustu pohybových her, mezi které patřily hry jako: “Najdi kamaráda” nebo “Zlatá brána“.

Nedílnou součástí třídy Dráčků jsou naše dvě suchozemské želvy, o které se společně s dětmi staráme a snažíme se tak rozvíjet u dětí úctu k přírodě a ke všemu živému. Velikou zábavou byla tedy nová písnička Želvičky.

Začátek školního roku se nám moc líbil a  těšíme se  na další krásné týdny plné zážitků.

 

 

Září – Těšíme se do školky

První dny ve třídě Dráčků byly plné nových setkání a zážitků. Děti se seznamovaly s paními učitelkami, poznávaly nové kamarády, svoji značku nebo režim mateřské školky.

Naučili jsme se novou písničku Naše školka a společně jsme si také zacvičili u pohybové říkanky Sluníčko je kulaté. Slziček bylo málo a tak pevně věříme, že dětem úsměv vydrží a do třídy Dráčků se budou vždy těšit.

 

 

Třída „DRÁČKŮ“ – heterogenní třída

                                  –   zástupkyně ředitelky: Dufková Dana, DiS.

  • Paní učitelky: Bc. Ivana Zemanová 
  • Lenka de Paz
  • Asistentka pedagoga: Alena Rašpl Stříbrná
  • telefon: 702 281 181

 

Odkaz na letošní akce naleznete níže:

 

https://www.msopletalova.cz/index.php/dokumenty/send/18-dracci/196-plan-akci-tridy-dracku

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2023 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.