je třída pro děti se speciálními vzdělávacími či zdravotními potřebami. Jsou zde děti od 3 let až po odklady školní docházky. Pracují zde dvě speciální pedagožky spolu s asistentkou pedagoga. Děti mají zpracované individuální vzdělávací programy, které umožňují jejich posun na maximální možnou hranici. Dětem je dopřána komplexní péče a zároveň mají kontakt s dětmi z běžných tříd. Děti s námi chodí do divadla, navštěvují kulturní památky, zúčastňují se výletů a vyjíždí s námi  na školu v přírodě

Pro začátek letošního školního roku jsme si vybrali téma "Paleček a jeho kamarádi". Protože máme od září ve třídě čtyři nové děti, učíme se znát jména nových kamarádů, máme plné ruce práce při sebeobsluze i při uklízení hraček a palečky nám musí hodně pomáhat. Stejně tak i při stolování a hygieně. Při umývání rukou mýdlem mají všechny prsty co dělat a žádný by neměl zahálet.

Učili jsme se cvičit podle veršované pohádky Františka Hrubína. Naším cílem bylo nejenom seznámit se s textem a napodobit pohyb, ale také naučit se gesta, která někdy používáme ke komunikaci. Zpívali jsme písničku "Bum, bum, bum", hráli přitom jsme při tom na buben a učili se vnímat rytmus vlastním tělem. Malovali jsme koblížek, stom, šišku a na závěr jsme i koblížky smažili a ochutnávali.

BUM, BUM, BUM, ŠIŠKA JAKO DŮM.

ZA NÍ DRUHÁ, PO NÍ TŘETÍ,

Z VYSOKÉHO SMRKU LETÍ!

BUM, BUM, BUM, ŠIŠKA JAKO DŮM.

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení