Naše Praha“

…tak se Vám představuje náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

…..naše motto:

"Pražské děti,ty se mají,
 nasednou si do tramvají,
 jedou z Prahy do Prahy,
 mají fůru odvahy.“ 

Jiří Žáček

Naše Třídy

Veverky

je třída, kterou najdete na detašovaném pracovišti Ve Smečkách 7. Již druhým rokem jsou zde soustředěné nejmladší děti – běžně přijímáme děti od 2,5 roku. Kapacita třídy je 19 dětí a tím se velmi usnadňuje adaptační proces. K dispozici je zde krásná klidná zahrádka ve vnitrobloku, která slouží nejen k pohybovému rozvoji dětí, ale také si zde děti pěstují různé bylinky a seznamují se s péčí o květiny. Na žádost rodičů prodlužujeme provoz této třídy do 17,00 hodin.

Sovičky

je naše předškolní třída. Většina dětí je v povinném předškolním vzdělávání. Protože zde slouží paní ředitelka, slouží na této třídě 3 učitelky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu nejstarších dětí, je náš program velmi různorodýmáme kroužek Malý Pražánek – ve kterém navštěvujeme galerie a výstavy, navštěvujeme program Rudolfínek, divadla, zařadili jsme cyklus s názvem Malá technická univerzita, na který jezdíme vlakem do Říčan. Koncem školního roku pořádáme Rozloučení s předškoláky a velmi nás těší velký zájem o školu v přírodě v Česticích -  jedná se o stálou  školu v přírodě MČ Praha 1.

Žabičky

je třída pro děti se speciálními vzdělávacími či zdravotními potřebami. Jsou zde děti od 3 let až po odklady školní docházky. Pracují zde dvě speciální pedagožky spolu s asistentkou pedagoga. Děti mají zpracované individuální vzdělávací programy, které umožňují jejich posun na maximální možnou hranici. Dětem je dopřána komplexní péče a zároveň mají kontakt s dětmi z běžných tříd. Děti s námi chodí do divadla, navštěvují kulturní památky, zúčastňují se výletů a vyjíždí s námi  na školu v přírodě.

Dráčci

je třída, do které chodí děti ve věkovém rozmezí 3,5 – 5 let. Je zde zapsaných 17 dětí. Paní učitelky s dětmi rády tvoří a velké oblibě se  těší pečení. Děti mají k dispozici novou ložnici, která zároveň slouží jako tělocvična a prostor k hudebnímu a pohybovému vyžití.

Naše škola

Naše Mateřská škola má dvě pracoviště – v Opletalově ulici a detašované pracoviště Ve Smečkách. Vzhledem k tomu, že se nalézáme v obytných domech, je celková atmosféra MŠ velmi komorní. Svým členěním se spíše podobá rodinnému členění bytu, což přináší velké výhody pro individuální práci s dětmi a pozitivně působí na rozvoj dětí. 

Pozitivní přijetí každého dítěte

Podnětnost prostředí

  Individuální přistup k dětem

Citovou a sociální jistotu

Přípravu na další etapu vzdělávání

 • Adaptační program

  Adaptační program je přizpůsobený náročnému období, kterým prochází dítě, které prvně přichází do mateřské školy. Aby přechod z rodinného prostředí proběhl s co nejmírnějšími obtížemi, je zapotřebí se tomuto období velmi intenzivně věnovat.

 • Vzdělávací program

  V letošním roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem :

  Naše Praha

 • Aktivity školy

  Po celý rok bude v mateřské škole probíhat celá řada akcí, která bude obohacovat běžný program MŠ. Do školy zveme různé divadelní soubory, které dosahují požadované kvality, s dětmi navštěvujeme divadla, muzea, galerie, ZOO a vyrážíme na výlety. Někdy máme objednaný autobus, jindy se na cestu vydáme MHD nebo vlakem.

Naše Praha

Nedílnou součástí života dítěte v Praze, je život ve městě – se všemi výhodami i úskalími. I ve městě je možné si hrát, za dodržení důležitých bezpečnostních pravidel. Naším úkolem je hravým způsobem ukázat dětem způsob, jak lze i ve městě budovat vztah k přírodě a ke všem hodnotám života. Kulturních památek využíváme k budování vztahu k historii a ke kulturním tradicím v celkovém pojetí, včetně literatury v celé škále jejího působení, písním (nejen lidovým, ale i umělým).

Dětem napomáháme k celkovému rozvoji estetického cítění a podporujeme činnosti, které dítě velmi intenzivně rozvíjí, vždy na základě emotivního prožitku.

Nabízíme

V Opletalově ulici máme krásná střešní okna, na kterých je funkční zastínění. Ve Smečkách je navíc zahrada, která slouží k pobytu dětí venku.

Proto se právě na tomto pracovišti nalézá třída pro naše nejmenší děti. Mateřskou školu stále průběžně vybavujeme novými hračkami, vzdělávacími pomůckami a dbáme o celkový estetický posun školy.

Na obou pracovištích je takéinteraktivní tabule, kterou využíváme při vzdělávacím procesu.

NAŠE POČTY

65

Celkem studentů

4

Počet tříd

10

Celkem učitelů

Aktivity školy

          Po celý rok bude v mateřské škole probíhat celá řada akcí, která bude obohacovat běžný program MŠ. Do školy zveme různé divadelní soubory, které dosahují požadované kvality, s dětmi navštěvujeme divadla, muzea, galerie, ZOO a vyrážíme na výlety. Někdy máme objednaný autobus, jindy se na cestu vydáme MHD nebo vlakem.

Právě proto, že MŠ v Opletalově ulici nemá vlastní zahradu, snažíme se často zařazovat prodloužené procházky do okrajových částí Prahy.

         Během školního roku umožňujeme alespoň jeden výjezd do stálé školy v přírodě pro Prahu 1. Ta se nachází v malebném a hlavně zdravém prostředí jižních Čech – v Česticích. Pro pobyt dětí byla vystavěna s tímto záměrem a jsou zde připraveny ideální podmínky pro pořádání škol v přírodě pro předškolní děti.

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2023 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.