Naše Praha“

…tak se Vám představuje náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

…..naše motto:

"Pražské děti,ty se mají,
 nasednou si do tramvají,
 jedou z Prahy do Prahy,
 mají fůru odvahy.“ 

Jiří Žáček

Naše Třídy

Veverky

je třída, kterou najdete na detašovaném pracovišti Ve Smečkách 7. Již druhým rokem jsou zde soustředěné nejmladší děti – běžně přijímáme děti od 2,5 roku. Kapacita třídy je 19 dětí a tím se velmi usnadňuje adaptační proces. K dispozici je zde krásná klidná zahrádka ve vnitrobloku, která slouží nejen k pohybovému rozvoji dětí, ale také si zde děti pěstují různé bylinky a seznamují se s péčí o květiny. Na žádost rodičů prodlužujeme provoz této třídy do 17,00 hodin.

Sovičky

je naše předškolní třída. Většina dětí je v povinném předškolním vzdělávání. Protože zde slouží paní ředitelka, slouží na této třídě 3 učitelky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu nejstarších dětí, je náš program velmi různorodýmáme kroužek Malý Pražánek – ve kterém navštěvujeme galerie a výstavy, navštěvujeme program Rudolfínek, divadla, zařadili jsme cyklus s názvem Malá technická univerzita, na který jezdíme vlakem do Říčan. Koncem školního roku pořádáme Rozloučení s předškoláky a velmi nás těší velký zájem o školu v přírodě v Česticích -  jedná se o stálou  školu v přírodě MČ Praha 1.

Žabičky

je třída pro děti se speciálními vzdělávacími či zdravotními potřebami. Jsou zde děti od 3 let až po odklady školní docházky. Pracují zde dvě speciální pedagožky spolu s asistentkou pedagoga. Děti mají zpracované individuální vzdělávací programy, které umožňují jejich posun na maximální možnou hranici. Dětem je dopřána komplexní péče a zároveň mají kontakt s dětmi z běžných tříd. Děti s námi chodí do divadla, navštěvují kulturní památky, zúčastňují se výletů a vyjíždí s námi  na školu v přírodě.

Dráčci

je třída, do které chodí děti ve věkovém rozmezí 3,5 – 5 let. Je zde zapsaných 17 dětí. Paní učitelky s dětmi rády tvoří a velké oblibě se  těší pečení. Děti mají k dispozici novou ložnici, která zároveň slouží jako tělocvična a prostor k hudebnímu a pohybovému vyžití.

Naše škola

Naše Mateřská škola má dvě pracoviště – v Opletalově ulici a detašované pracoviště Ve Smečkách. Vzhledem k tomu, že se nalézáme v obytných domech, je celková atmosféra MŠ velmi komorní. Svým členěním se spíše podobá rodinnému členění bytu, což přináší velké výhody pro individuální práci s dětmi a pozitivně působí na rozvoj dětí. 

Pozitivní přijetí každého dítěte

Podnětnost prostředí

  Individuální přistup k dětem

Citovou a sociální jistotu

Přípravu na další etapu vzdělávání

 • Adaptační program

  Adaptační program je přizpůsobený náročnému období, kterým prochází dítě, které prvně přichází do mateřské školy. Aby přechod z rodinného prostředí proběhl s co nejmírnějšími obtížemi, je zapotřebí se tomuto období velmi intenzivně věnovat.

 • Vzdělávací program

  V letošním roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem :

  Naše Praha

 • Aktivity školy

  Po celý rok bude v mateřské škole probíhat celá řada akcí, která bude obohacovat běžný program MŠ. Do školy zveme různé divadelní soubory, které dosahují požadované kvality, s dětmi navštěvujeme divadla, muzea, galerie, ZOO a vyrážíme na výlety. Někdy máme objednaný autobus, jindy se na cestu vydáme MHD nebo vlakem.

Naše Praha

Nedílnou součástí života dítěte v Praze, je život ve městě – se všemi výhodami i úskalími. I ve městě je možné si hrát, za dodržení důležitých bezpečnostních pravidel. Naším úkolem je hravým způsobem ukázat dětem způsob, jak lze i ve městě budovat vztah k přírodě a ke všem hodnotám života. Kulturních památek využíváme k budování vztahu k historii a ke kulturním tradicím v celkovém pojetí, včetně literatury v celé škále jejího působení, písním (nejen lidovým, ale i umělým).

Dětem napomáháme k celkovému rozvoji estetického cítění a podporujeme činnosti, které dítě velmi intenzivně rozvíjí, vždy na základě emotivního prožitku.

Nabízíme

V Opletalově ulici máme krásná střešní okna, na kterých je funkční zastínění. Ve Smečkách je navíc zahrada, která slouží k pobytu dětí venku.

Proto se právě na tomto pracovišti nalézá třída pro naše nejmenší děti. Mateřskou školu stále průběžně vybavujeme novými hračkami, vzdělávacími pomůckami a dbáme o celkový estetický posun školy.

Na obou pracovištích je takéinteraktivní tabule, kterou využíváme při vzdělávacím procesu.

NAŠE POČTY

65

Celkem studentů

4

Počet tříd

10

Celkem učitelů

Aktivity školy

          Po celý rok bude v mateřské škole probíhat celá řada akcí, která bude obohacovat běžný program MŠ. Do školy zveme různé divadelní soubory, které dosahují požadované kvality, s dětmi navštěvujeme divadla, muzea, galerie, ZOO a vyrážíme na výlety. Někdy máme objednaný autobus, jindy se na cestu vydáme MHD nebo vlakem.

Právě proto, že MŠ v Opletalově ulici nemá vlastní zahradu, snažíme se často zařazovat prodloužené procházky do okrajových částí Prahy.

         Během školního roku umožňujeme alespoň jeden výjezd do stálé školy v přírodě pro Prahu 1. Ta se nachází v malebném a hlavně zdravém prostředí jižních Čech – v Česticích. Pro pobyt dětí byla vystavěna s tímto záměrem a jsou zde připraveny ideální podmínky pro pořádání škol v přírodě pro předškolní děti.

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2019 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení