Mimořádnný zápis 2022

 

Výsledky mimořádného  zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023

Zveřejněno v Praze dne 27.06.2022  na veřejnou vývěsku a www.msopletalova.cz

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022 do Mateřské školy Opletalova.

pořadí

Registrační číslo

přijato

 

pořadí

Registrační číslo

přijato

1

6-4/2022

ANO

 

4

6-6/2022

ANO

2

6-5/2022

ANO

 

5

6-8/2022

ANO

3

6-7/2022

ANO

 

 

 

 

 

Usnesení  O přerušení přijímacího řízení, nebo zastavení přijímacího řízení bylo vydáno pro děti s přiděleným registračním číslem:

Pořadí

Registrační číslo

rozhodnutí

6

6-2/2022

Zastavení správního řízení– zpětvzetí přihlášky

7

6-3/2022

Zastavení správního řízení – zpětvzetí přihlášky

8

6-1/2022

Přerušení správního řízení – nedodání podkladů pro přijetí dítěte

 

 

Na veřejnou vývěsku vyvěšeno v termínu od 27.6.2022 – 31.7.2022

Mgr. Jitka Enderst Moravcová, ředitelka školy

 

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Jitka Enderst Moravcová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:10.6.2022   - od 9,00 hod. do 10,30, hod.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Opletalova, Opletalova  925/14, Praha 1

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a informační list (zde, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole 6.6.2022 - od 10,00 – 11,30 hod.)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та інформаційний лист (зразок доступний у чесько-українській версії web MŠ , або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку 6.6.2022 - od 10,00 – 11,30 hod. )

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)) –viz Evidenční list

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років) - viz Evidenční list

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Kritéria k mimořádnému zápisu

Критерії позачергової реєстрації

 

V /м. Praze  13.05.2022                                                              

 

 

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Mgrl Jitka Enderst Moravcová

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ
В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ–

 відповідно до правового статусу станом на 21, березня 2022


 ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ?

Акліматизуйтеся в нових умовах – зараз є найголовніше  забезпечити сім'ю умовами для повсякденного життя і дати всім достатньо відпочити.

Поступово намагайтеся адаптуватися до життя в новій країні

 • намагайтеся забезпечити дітям відповідне дозвілля в групах однолітків – участь в групах адаптації, організованих різними організаціями, творча діяльність, спорт, активний відпочинок на природі і т. д.;
 • розгляньте можливість участі в дистанційному навчанні, що надається українськими освітніми організаціями;
 • постарайтеся разом з дітьми оволодіти основами чеської мови, відповідними їх віку.

Почніть займатися вступом до чеської школи – починати ходити до школи  доречно тільки тоді, коли Ваша дитина готова до цього і не сприймає це як стресову подію. Не варто поспішати з вступом до школи, в першу чергу необхідно визначитися з більш постійним місцем проживання, з матеріальною та фінансовою забезпеченістю. Протягом перших трьох місяців Вашого перебування в ЧР немає необхідності організовувати вступ до школи, але якщо Ви вважаєте, що для Вашої дитини це доречно, маєте на це право. Рекомендується використовувати адаптаційні групи за місцем проживання до початку занять в школі. Особливо, якщо у Вас ще немає стабільного житла, Ви розглядаєте можливість переїзду і т. д. Адаптаційні групи допоможуть Вашій дитині спілкуватися з однолітками, освоїти основи чеської мови і підготуватися до початку навчання в чеській школі

 

1)  ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Дошкільна освіта проходить в дитячому садку і призначена для дітей, як правило, від 3 до 6 років, останній рік перед вступом до початкової школи в ЧР є обов'язковим.

Не обов'язково відразу вирішувати дошкільну освіту, але якщо Ви вирішили записати дитину в дитячий садок, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак у певному дитячому садку зараз може не бути вільного місця (тобто протягом навчального року) і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з 1 червня 2022 р. по 15 липня 2022 р. Конкретний термін зарахування в цей період встановлюється дитячим садком. Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 2016 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в  навчальному році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов'язковою, і тому, в будь-якому випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, якщо це не відбудеться раніше.

Як правило, Ви вибираєте дитячий садок відповідно до Вашого місця проживання. Якщо Ви не знаєте як на то, будь ласка, зв'яжіться з муніципальним офісом, а в Празі з муніципалітетом міського району. Із заявою про прийом Вам допоможе конкретний дитячий садок, в якому також є заява українською мовою. Ви повинні пред'явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ). Також необхідно пред'явити довідку від дитячого лікаря в ЧР про вакцинацію дитини (за винятком дітей, які отримують обов'язкову дошкільну освіту).

В дитячому садку оплачується навчання і шкільне харчування. Плата за навчання не поширюється на обов'язкову дошкільну освіту. Якщо у Вас виникнуть проблеми з оплатою зборів, школа порадить Вам, як вирішити ситуацію.

 

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2023 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.