^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Informace o zápise k předškolnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Opletalova jsou uveřejněny v sekci „nástěnka“

 „Naše Praha“

…tak se Vám představuje náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

…..naše motto: Pražské děti,ty se mají,

                            nasednou si do tramvají,

                            jedou z Prahy do Prahy,

                                     mají fůru odvahy.“ 

Jiří Žáček

 Představujeme se…. 

Naše Mateřská škola má dvě pracoviště  v Opletalově ulici a detašované pracoviště Ve Smečkách. Vzhledem k tomu, že se nalézáme v obytných domech, je celková atmosféra MŠ velmi komorní. Svým členěním se spíše podobá rodinnému členění bytu, což přináší velké výhody pro individuální práci s dětmi a pozitivně působí na rozvoj dětí. V Opletalově ulici máme krásná střešní okna, na kterých je funkční zastínění. Ve Smečkách je navíc zahrada, která slouží k pobytu dětí venku. Proto se právě na tomto pracovišti nalézá třída pro naše nejmenší děti. Mateřskou školu stále průběžně vybavujeme novými hračkami, vzdělávacími pomůckami a dbáme o celkový estetický posun školy. Na obou pracovištích je také interaktivní tabule, kterou využíváme při vzdělávacím procesu. 

Nabízíme…. 

Naše výchovné působení se opírá především o:

·      Pozitivní přijetí každého dítěte

·       Podnětnost prostředí

·       Individuální působení na děti

·       Citovou a sociální jistotu

·       Přípravu na další etapu vzdělávání

 Adaptační program….. 

Adaptační program je přizpůsobený náročnému období, kterým prochází dítě, které prvně přichází do mateřské školy. Aby přechod z rodinného prostředí proběhl s co nejmírnějšími obtížemi, je zapotřebí se tomuto období velmi intenzivně věnovat. Dítě si postupně zvyká na docházku do MŠ. Ideálně je vhodné zkrátit pobyt dítěte na 2 hodiny denně a postupně dobu prodlužovat dobu pobytu. Samozřejmě se vždy postupuje podle individuální situace každého dítěte. V počáteční fázi je vhodné i děti doprovodit do třídy a chvilku tam pobýt. Možnosti jsou velmi rozmanité a paní učitelky Vám budou velmi rády nápomocny při řešení adaptační problémů. 

 Vzdělávací program….. 

V letošním roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem :

Naše Praha

       Nedílnou součástí života dítěte v Praze, je život ve městě – se všemi výhodami i úskalími. I ve městě je možné si hrát, za dodržení důležitých bezpečnostních pravidel.  Naším úkolem je hravým způsobem ukázat dětem způsob, jak lze i ve městě budovat vztah k přírodě a ke všem hodnotám života. Kulturních památek využíváme k budování vztahu k historii a ke kulturním tradicím v celkovém pojetí, včetně literatury v celé škále jejího působení, písním (nejen lidovým, ale i umělým). Dětem napomáháme k celkovému rozvoji estetického cítění a podporujeme činnosti, které dítě velmi intenzivně rozvíjí, vždy na základě emotivního prožitku.

     Vytváříme dětem prostředí, kde je každé dítě respektováno jako individualita, kde má dítě možnost být veselé a spokojené, radující se, kamarádské a hlavně prostředí, do kterého se budou děti těšit. Vedeme je k tomu, aby dokázaly respektovat různou barvu pleti, vyznání nebo jakékoliv fyzické či psychické odlišnosti. Naším úkolem je, aby děti s nabytými dovednostmi, vědomostmi, postoji a zkušenostmi odcházely dobře připravené na další etapu života.

 Aktivity školy… 

 

          Po celý rok bude v mateřské škole probíhat celá řada akcí, která bude obohacovat běžný program MŠ. Do školy zveme různé divadelní soubory, které dosahují požadované kvality, s dětmi navštěvujeme divadla, muzea, galerie, ZOO a vyrážíme na výlety. Někdy máme objednaný autobus, jindy se na cestu vydáme MHD nebo vlakem.

         Právě proto, že MŠ v Opletalově ulici nemá vlastní zahradu, snažíme se často zařazovat prodloužené procházky do okrajových částí Prahy.

         Během školního roku umožňujeme alespoň jeden výjezd do stálé školy v přírodě pro Prahu 1. Ta se nachází v malebném a hlavně zdravém prostředí jižních Čech – v Česticích. Pro pobyt dětí byla vystavěna s tímto záměrem a jsou zde připraveny ideální podmínky pro pořádání škol v přírodě pro předškolní děti.

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.