^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Nástěnka


 

 Rozdělení tříd a telefonické kontakty 

Ředitelka Mateřské školy -  ředitelna v Opletalově 14

      -         Mgr. Jitka Enderst Moravcová

 

      -         Telefon 702 281 180

Třída „DRÁČKŮ“ – mladší děti

-       paní učitelky : Šlajcherová Radka

                                                            Jiříková Božena

     -      telefon: 702 281 181

Třída  ŽABIČEK“ – děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                  - paní učitelky: Mgr. Letfusová Olga

                                                Bc. Zemanová Ivana

-         telefon 702 281 182

Třída „SOVIČEK“ – starší děti – paní učitelky:

                                                       Mgr. Jitka Enderst Moravcová

                                                                Lucie Rahmanová

                                                                    Dana Boháčová

-         telefon 702 281 178

Třída „VEVEREK“ - Ve Smečkách

– heterogenní třída

– paní učitelky: Mgr. Borková Věra

                                                                         Dufková Dana

- telefon 702 281 179

 

 

Adaptační program…..

Adaptační program je přizpůsobený náročnému období, kterým prochází dítě, které prvně přichází do mateřské školy. Aby přechod z rodinného prostředí proběhl s co nejmírnějšími obtížemi, je zapotřebí se tomuto období velmi intenzivně věnovat. Dítě si postupně zvyká na docházku do MŠ. Ideálně je vhodné zkrátit pobyt dítěte na 2 hodiny denně a postupně dobu prodlužovat dobu pobytu. Samozřejmě se vždy postupuje podle individuální situace každého dítěte. V počáteční fázi je vhodné i děti doprovodit do třídy a chvilku tam pobýt. Možnosti jsou velmi rozmanité a paní učitelky Vám budou velmi rády nápomocny při řešení adaptační problémů. 

 

 

 

Školní prázdniny a další významná data

        Školní rok 2016 /2017 je zahájen 1.9.2016

Podzimní prázdniny –26.10. – 27.10.2016

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

Vánoční prázdniny  -  23.12.2016 – 2.1.2017

– uzavření MŠ

Pololetní prázdniny -  3.2.2017

Jarní prázdniny       -   13.3. – 19.3.2017

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

Velikonoční prázdniny – 13.4. – 14.4.2017

        Školní rok 2016/2017 bude ukončen 30.6.2017.

 

Rozpočet příspěvkové organizace  MŠ Opletalova

 

Název PO :                 Mateřská škola, Opletalova 14, Praha 1
   
  Plán výnosů a nákladů
           
ROK 2017 FP MČ Praha 1 FP státního rozpočtu Mimorozpočt. zdroje Hlavní činnost CELKEM Doplňková činnost
6. VÝNOSY CELKEM 1 965 000,00 3 841 000,00 580 000,00 6 386 000,00 0,00
Z TOHO : příspěvky 672  1 965 000,00 3 841 000,00 0,00 5 806 000,00 xxx
               RF, FO 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               tržby 60x xxx xxx 580 000,00 580 000,00 0,00
               ostatní výnosy 64x 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00
               jiné výnosy 61x+62x+66x xxx xxx 0,00 0,00 0,00
           
5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM 1 965 000,00 3 841 000,00 580 000,00 6 386 000,00 0,00
             Z TOHO : xxx xxx xxx xxx xxx
spotřebované nákupy 50 864 900,00 10 000,00 380 000,00 1 254 900,00 0,00
              z toho : 501 - materiál         554 900,00 10 000,00 380 000,00 944 900,00 0,00
                           502 - energie 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00
                      z toho :   elektřina 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00
                                     voda 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
                                     plyn 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00
                           Ostatní 503 + 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
služby 51 496 000,00 8 200,00 200 000,00 704 200,00 0,00
               z toho : 511 - opr. a údr. 100 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00
                            512 - cestovné 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
                            513 - reprez. 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
                            518 - ost. služby 390 000,00 8 200,00 0,00 398 200,00 0,00
osobní náklady 52  414 100,00 3 822 800,00 0,00 4 236 900,00 0,00
                521 - mzdové náklady 303 500,00 2 802 000,00 0,00 3 105 500,00 0,00
               524+525 - sociální poj. 104 500,00 964 700,00 0,00 1 069 200,00 0,00
               527+528 - sociální náklady 6 100,00 56 100,00 0,00 62 200,00 0,00
ostatní náklady 53x+54x+59x +56x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpisy a časové rozlišení 55 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00
               z toho:  551- odpisy 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00
                           552 - ZC prod. IM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                           558 - DDHM 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00
           
Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
  Střednědobý výhled rozpočtu organizace  
    2017 2018 2019  
Hlavní činnost VÝNOSY 6 386 000 6 500 000 6 600 000  
NÁKLADY -6 386 000 -6 500 000 -6 600 000  
HV 0 0 0  
Doplňková činnost VÝNOSY 0 0 0  
NÁKLADY 0 0 0  
HV 0,00 0,00 0,00  
           
Zpracoval: Schreier   Ověřila: Mgr. Jitka Enderst Moravcová  
           
           
           
V Praze:20.3.2017     statutární zástupce organizace (ředitel/ka)
      razítko organizace  
           

 

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.