^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nástěnka

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Místo konání: Opletalova925/14, Praha 1, 110 00

Dny zápisu:

1,  2.5. a 3.5. 2018 – od 13,000 hod do 17,00 hod. – v tyto dny se můžete  zapsat v MŠ jako zájemci o místo a vyzvednout si žádost o přijetí a evidenční list

2, 10.5. 2018 – od 13,00 hod. do 17,00 hod. – v tento den proběhne odevzdání a kontrola úplnosti vyplněných žádostí a evidenčních listů – nezbytně nutné je potvrzení pravidelného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., u dětí, které nemají povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání

-       Podle § 34 a) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2018 k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti platí přednostní přijetí ve spádové mateřské škole (příslušném školském obvodu). Povinnost se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na občany DU a jiné cizince s pobytem delším než  90 dnů a azylanty.

-       Tyto dětí nemusí mít splněnou povinnost pravidelného očkování

 

K zápisu je nezbytné doložit:

Rodný list dítěte, výpis z evidence obyvatel – pro děti s trvalým místem pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v MČ Praha 1, které jsou narozené od 1.9.2011 (OŠD) do 31.12.2015, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

 

Rámcová kritéria pro přijetí dítěte:

-       v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (PV) v daném školním roce 2018/2019 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ Opletalova, je pořadí dětí určeno na základě těchto kritérií

-         1, přednostně se přijímají děti  k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,  ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti s OŠD),

-         2, se přijímají dětí, které dosáhnou nejméně 4. roku věku před začátkem školního roku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014),

-         3, se se přijímají dětí, které dosáhnou nejméně 3. roku věku před začátkem školního roku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015),

-         4, se přijímají děti, které dosáhnou 3. roku do 31.12.2018 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ze školské spádové oblasti MČ Praha 1 (to jsou děti narozené od 1.9.2015 do 31.12.2015),

-         5, se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které jsou seřazené podle věku od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě

-         6, děti narozené od 1.1.2016 se do Mateřské školy Opletalova pro školní rok 2018/2019 nepřijímají 

-         K přijetí dítěte do speciální třídy, to znamená k přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení podle §16, odst. 9 Školského zákona

-         V případě písemného potvrzení orgánem sociálně-právní ochrany, že rodiče nebo zákonní zástupci mají nízký sociálně ekonomický status, který by mohl negativně ovlivnit vývoj posuzovaného dítěte, bude dítě přednostně k PV přijato.

Obecně závaznou vyhláškou je pro MŠ Opletalova spádovým obvodem MČ Praha 1.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

11.4.2018 –Vás zveme na den otevřených dveří na pracovišti Ve Smečkách 7 – od 9,30 hod do 11,00 hod. Do této třídy se přijímají nejmladší děti. Ve vnitrobloku se nalézá zahrádka a proto je tento prostor velmi vhodný pro tuto věkovou kategorii.

 

12.4.2018 – Vás zveme na den otevřených dveří na pracoviště v Opletalově ulici. Zde se nachází 3 třídy – dvě běžné třídy – pro mladší děti a pro předškoláky a 1 třída speciální – s kapacitou 8 dětí. Zájemci o speciální třídu se mohou domluvit individuálně, protože respektujeme potřebu klidu pro nově příchozí děti a potřebu individuální konzultace.

 

Na dny otevřených dveří přiveďte i své děti, ať si mohou prostředí školky prohlédnout.

 

Budeme se na Vás těšit

 

Kolektiv MŠ Opletalova

 

 

 

 

To nejdůležitější k provozu ….. 

Mateřská škola v Opletalově ulici

- provoz od 7,00 do 17,00hod

- od 7,00 do 7,45 hod. se děti schází ve třídě Soviček

- od 16,30 do 17,00 hod. se rozchází ze třídy Dráčků

- příchody prosíme do 8,15 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již není možné odhlásit stravování na daný den – používejte mobilní čísla na jednotlivé třídy

- děti s povinným předškolním vzděláváním omlouvejte  SMS či emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po spaní se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Mateřská škola Ve Smečkách 7

- provoz od 7,30 do 16,30 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již omluvy na daný   den nejsou možné

- příchody prosíme do 8,15 hod. !!!

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po odpočinku se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Školní prázdniny a další významná data

       

        Školní rok 2017/2018 je zahájen 4.9.2017

        Státní svátek 28.9.2017 a 29.9.2017 – MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny –26.10. – 27.10.2017

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

17.11. – státní svátek – MŠ uzavřena

Vánoční prázdniny  -  23.12.2017 – 2.1.2018

MŠ uzavřena

Pololetní prázdniny -  2.2.2018 – běžný provoz MŠ

Jarní prázdniny       -   5.2. -11.2.2018

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

Velikonoční prázdniny – 29.3.2018 – běžný provoz

-         30.3.2018 – státní svátek - MŠ uzavřena

1.5. a 8.5 2018 – státní svátky - MŠ uzavřena

 

        Školní rok 2017/2018 bude ukončen 29.6.2018

 

ČÍSLA ÚČTŮ

Účet Mateřské školy – školné

-         1935805319/0800

-         Platba 700 Kč za měsíc

Účet Školní jídelny – stravné

-         35 – 1935805319/0800

-     Platba 44 Kč/den

– formou pravidelných záloh 880 Kč/ měsíc

 

Prosíme rodiče, aby při provádění všech plateb uváděly Variabilní symbol svého dítěte a nezaměňovaly platby.

 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Rozpočet příspěvkové organizace  MŠ Opletalova

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.