^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Nástěnka

 

 

To nejdůležitější k provozu ….. 

Mateřská škola v Opletalově ulici

- provoz od 7,00 do 17,00hod

- od 7,00 do 7,45 hod. se děti schází ve třídě Soviček

- od 16,30 do 17,00 hod. se rozchází ze třídy Dráčků

- příchody prosíme do 8,15 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již není možné odhlásit stravování na daný den – používejte mobilní čísla na jednotlivé třídy

- děti s povinným předškolním vzděláváním omlouvejte  SMS či emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po spaní se vyzvedává od 15,00 hod.

Mateřská škola Ve Smečkách 7

- provoz od 7,30 do 16,30 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již omluvy na daný   den nejsou možné

- příchody prosíme do 8,15 hod. !!!

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po odpočinku se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Školní prázdniny a další významná data

       

        Školní rok 2017/2018 je zahájen 4.9.2017

        Státní svátek 28.9.2017 a 29.9.2017 – MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny –26.10. – 27.10.2017

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

17.11. – státní svátek – MŠ uzavřena

Vánoční prázdniny  -  23.12.2017 – 2.1.2018

MŠ uzavřena

Pololetní prázdniny -  2.2.2018 – běžný provoz MŠ

Jarní prázdniny       -   5.2. -11.2.2018

– spojený provoz – Sm. + Opl. v Opletalově ulici

Velikonoční prázdniny – 29.3.2018 – běžný provoz

-         30.3.2018 – státní svátek - MŠ uzavřena

1.5. a 8.5 2018 – státní svátky - MŠ uzavřena

 

        Školní rok 2017/2018 bude ukončen 29.6.2018

 

ČÍSLA ÚČTŮ

Účet Mateřské školy – školné

-         1935805319/0800

-         Platba 700 Kč za měsíc

Účet Školní jídelny – stravné

-         35 – 1935805319/0800

-     Platba 44 Kč/den

– formou pravidelných záloh 880 Kč/ měsíc

 

Prosíme rodiče, aby při provádění všech plateb uváděly Variabilní symbol svého dítěte a nezaměňovaly platby.

 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Rozpočet příspěvkové organizace  MŠ Opletalova

 

Název PO :                 Mateřská škola, Opletalova 14, Praha 1
   
  Plán výnosů a nákladů
           
ROK 2017 FP MČ Praha 1 FP státního rozpočtu Mimorozpočt. zdroje Hlavní činnost CELKEM Doplňková činnost
6. VÝNOSY CELKEM 1 965 000,00 3 841 000,00 580 000,00 6 386 000,00 0,00
Z TOHO : příspěvky 672  1 965 000,00 3 841 000,00 0,00 5 806 000,00 xxx
               RF, FO 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               tržby 60x xxx xxx 580 000,00 580 000,00 0,00
               ostatní výnosy 64x 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00
               jiné výnosy 61x+62x+66x xxx xxx 0,00 0,00 0,00
           
5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM 1 965 000,00 3 841 000,00 580 000,00 6 386 000,00 0,00
             Z TOHO : xxx xxx xxx xxx xxx
spotřebované nákupy 50 864 900,00 10 000,00 380 000,00 1 254 900,00 0,00
              z toho : 501 - materiál         554 900,00 10 000,00 380 000,00 944 900,00 0,00
                           502 - energie 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00
                      z toho :   elektřina 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00
                                     voda 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00
                                     plyn 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00
                           Ostatní 503 + 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
služby 51 496 000,00 8 200,00 200 000,00 704 200,00 0,00
               z toho : 511 - opr. a údr. 100 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00
                            512 - cestovné 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
                            513 - reprez. 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
                            518 - ost. služby 390 000,00 8 200,00 0,00 398 200,00 0,00
osobní náklady 52  414 100,00 3 822 800,00 0,00 4 236 900,00 0,00
                521 - mzdové náklady 303 500,00 2 802 000,00 0,00 3 105 500,00 0,00
               524+525 - sociální poj. 104 500,00 964 700,00 0,00 1 069 200,00 0,00
               527+528 - sociální náklady 6 100,00 56 100,00 0,00 62 200,00 0,00
ostatní náklady 53x+54x+59x +56x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odpisy a časové rozlišení 55 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00
               z toho:  551- odpisy 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00
                           552 - ZC prod. IM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                           558 - DDHM 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00
           
Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
  Střednědobý výhled rozpočtu organizace  
    2017 2018 2019  
Hlavní činnost VÝNOSY 6 386 000 6 500 000 6 600 000  
NÁKLADY -6 386 000 -6 500 000 -6 600 000  
HV 0 0 0  
Doplňková činnost VÝNOSY 0 0 0  
NÁKLADY 0 0 0  
HV 0,00 0,00 0,00  
           
Zpracoval: Schreier   Ověřila: Mgr. Jitka Enderst Moravcová  
           
           
           
V Praze:20.3.2017     statutární zástupce organizace (ředitel/ka)
      razítko organizace  
           

 

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.