^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

PŮJDEME SPOLU DO POHÁDKY

           ….. ZA CHVILIČKU BUDEME ZPÁTKY

 …..TAK SE VÁM PŘEDSTAVUJE NÁŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

…..NAŠE MOTTO:   „PÍSNIČKA SE ZPÍVÁ,

                                      POHÁDKA SE POVÍDÁ

                                  A KDO SE RÁD DÍVÁ

                                    HEZKÉ VĚCI UHLÍDÁ“

                                                             František Hrubín 

 Představujeme se…. 

Naše mateřská škola má dvě pracoviště – v Opletalově ulici a detašované pracoviště Ve Smečkách. Vzhledem k tomu, že se nalézáme v obytných domech, je celková atmosféra mateřské školy velmi komorní. Svým členěním se spíše podobá rodinnému členění bytu, což přináší velké výhody pro individuální práci s dětmi a pozitivně působí na rozvoj dětí. Všechny prostory jsou světlé a čisté. V mateřské škole Ve Smečkách je navíc zahrada, která slouží k pobytu dětí venku . Svým vybavením plně odpovídá bezpečnostním normám. Mateřská škola je vybavena vhodným nábytkem, hračkami a vzdělávacími pomůckami.

 

Nabízíme…. 

Naše výchovné působení se opírá především o:

·      Pozitivní přijetí každého dítěte

·       Podnětnost prostředí

·       Individuální působení na děti

·       Citovou a sociální jistotu

·       Přípravu na další etapu vzdělávání

 

 Adaptační program….. 

Adaptační program je přizpůsobený náročnému období, kterým prochází dítě, které prvně přichází do mateřské školy. Aby přechod z rodinného prostředí proběhl s co nejmírnějšími obtížemi, je zapotřebí se tomuto období velmi intenzivně věnovat. Dítě si postupně zvyká na docházku do MŠ. Ideálně je vhodné zkrátit pobyt dítěte na 2 hodiny denně a postupně dobu prodlužovat dobu pobytu. Samozřejmě se vždy postupuje podle individuální situace každého dítěte. V počáteční fázi je vhodné i děti doprovodit do třídy a chvilku tam pobýt. Možnosti jsou velmi rozmanité a paní učitelky Vám budou velmi rády nápomocny při řešení adaptační problémů. 

 

 Vzdělávací program….. 

V letošním roce budeme pracovat podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem :

PŮJEDEME SPOLU DO POHÁDKY 

         V souladu s tímto dokumentem školy bychom velmi rády propojily hru dětí, pohádky, písně a jiné hudební útvary spolu s celým komplexem estetických prvků a činností, které dítě velmi intenzivně rozvíjí. Estetické prožitky spojené s hlubokým emotivním prožitkem se podílejí na žádoucím rozvoji dětí.

         Chceme vytvořit dětem prostředí, kde bude respektováno každé dítě jako individualita, kde budou děti veselé a spokojené, radující se, kamarádské a hlavně prostředí, do kterého se budou děti těšit. Chceme je vést k tomu, aby dokázaly respektovat různou barvu pleti, vyznání nebo jakékoliv fyzické či psychické odlišnosti. Naším úkolem je, aby děti s nabytými dovednostmi, vědomostmi, postoji a zkušenostmi odcházely dobře připravené na další etapu života.

 Aktivity školy… 

          Po celý rok bude v mateřské škole probíhat celá řada akcí, která bude obohacovat běžný program MŠ. Do školy zveme různé divadelní soubory, které dosahují požadované kvality, s dětmi navštěvujeme divadla, muzea, galerie, ZOO a vyrážíme na výlety. Někdy máme objednaný autobus, jindy se na cestu vydáme MHD nebo vlakem.

         Právě proto, že MŠ v Opletalově ulici nemá vlastní zahradu, snažíme se často zařazovat prodloužené procházky do okrajových částí Prahy.

         Během školního roku umožňujeme alespoň dva výjezdy do stálé školy v přírodě pro Prahu 1. Ta se nachází v malebném a hlavně zdravém prostředí jižních Čech – v Česticích. Pro pobyt dětí byla vystavěna s tímto záměrem a jsou zde připraveny ideální podmínky pro pořádání škol v přírodě pro předškolní děti.

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.